Vedenvaihto

Vedenvaihto on yksi tärkeimmistä asioista akvaarion ylläpidossa.


Sukarapujen viihtyvyyden takaamiseksi on vedenlaatu pidettävä hyvänä. Tärkein syy vedenvaihdolle on alentaa niitraattien määrää vedessä.


Kun akvaario on kypsä vaihdan veden viikon välein. Määrään vaikuttaa akvaarion koko ja sukarapujen määrä. Yleensä 10-30% väliltä. Jos nitraattien määrä on kohonnut voidaan tehdä myös isompi vedenvaihto.


Neocaridina sukaravuille voidaan käyttää vesijohtovettä. Suomessa hanavesi on usein hyvin pehmeää joten useassa tapauksessa siihen olisi hyvä vielä lisätä sukaravuille tarkoitettuja mineraaleja jotta saavutetaan optimaalinen kokonaiskovuus (GH) ja karbonaattikovuus (KH). Muista käsitellä vesi vedenparannusaineella joka poistaa vedestä kloorin, kloramiinin ja ammoniakkin sekä raskasmetalleja. Jos et omista tippatestejä veden mittaamista varten voit kysyä vesiraporttia alueesi vesilaitokselta.


Suomen pehmeä vesijohtovesi mahdollistaa että osaa Caridina sukaravuista voidaan pitää myös ilman veden käänteisosmoosisuodatusta. Sukaravut ja erityisesti Caridina suvun ravut arvostavat kuitenkin että veden laatu ja parametrit pysyvät hyvin vakaina. Muuttuvat vesiarvot aiheuttaa sukaravuille stressiä ja vaikuttaa heikentävästi niiden terveyteen usealla tavalla. On muistettava että vesijohtoveden laatu vaihtelee vuodenaikojen mukaan ja vesilaitos voi tehdä puhdistus yms. toimia jotka vaikuttavat veden laatuun. Siksi suosittelen että Caridina sukaravuille käytetään mineralisoitua RO vettä. Näin voidaan varmistaa että vesiarvot ovat samat vedenvaihdosta toiseen.


Vaikka käänteisosmoosisuodattimen käyttö ei olisi mahdollista niin suosittelen vahvasti hankkimaan TDS/EC mittarin jotta voit helposti seurata kuinka vakaana vesijohto- ja akvaariovesi pysyy.


Käytän kaikissa sukarapuakvaarioissa käänteisosmoosin (RO) avulla vesijohtovedestä suodatettua puhdasta vettä. Annan veden asettua saavissa ilmastimen kanssa noin vuorokauden jonka jälkeen mineralisoin sen sukaravuille sopivaksi. Caridina ravuille GH+ kokonaiskovuutta kasvattavilla tuotteilla ja Neocaridina ravuille GH/KH+ tuotteilla joka nostaa kokonaiskovuuden lisäksi myös karbonaattikovuutta. Tähän kannattaa käyttää ainoastaan sukaravuille tarkoitettuja mineraaleja. Veden mineralisointi on helpointa mitata sähköisen TDS / EC mittarin avulla.


Sukaravuille on hyvin tärkeää että akvaarion olosuhteet pidetään vakaina joten uusi vesi lasketaan akvaarioon hitaasti. Suosittelen käyttämään pientä letkua. Esimerkiksi 4mm ilmaletku on sopiva.


Vesi voidaan vaihtaa usealla tavalla. Itse suosin vesisäiliötä, joka asetetaan akvaariota korkeammalle. Säiliöstä vesi valutetaan painovoiman avulla akvaarioon. Pienissä nanoakvaarioissa tähän riittää esimerkiksi isompi vesipullo. Toinen vaihtoehto on käyttää vesipumppua jonka avulla vesi pumpataan hitaasti akvaarioon.


Vesisäiliöön laitetaan yhtä paljon vettä kun akvaariosta otettiin pois niin veden voi jättää huoletta tiputtamaan eikä ole riskiä että vesi valuu yli.


Toinen tapa valuttaa uusi vesi turvallisesti on käyttää kelluvaa täyttöventtiiliä, float valve. Venttiili asetetaan tiputusletkun päähän ja vesi valuu sen lävitse akvaarioon. Vedenvirtaus pysähtyy kun kelluva osa varren päässä nousee ylös ja katkaisee vedensyötön. Täyttöventtiilin varsi säädetään sellaiseen asentoon että vedentulo pysäytetään kun akvaario on täynnä.